برنامه ریزی میان مدت شرکت صبا – هلدینگ برق و انرژی

Power-Energy_5_SEPCOL-Power-Project

کارفرما : بنیاد مستضعفان

 

تدوین گزارش شناخت و برنامه میان­ مدت بنیاد تاکنون برای دو دوره سه ساله انجام شده و تجربیات و نتایج حاصل از آنها مبنای تهیه و تدوین برنامه سوم قرار گرفته است. در  دستنامه تهیه شده، روش و نحوه انجام قدمهای موجود در الگوی مصوب شناخت و برنامه میان­ مدت بنیاد تشریح و ارائه شده است.

ویژگی هایی برای طراحی این دستنامه مدنظر قرار گرفته است تا این راهنما برای تدوین­ کنندگان برنامه، مجریان و مدرسان الگوی برنامه­ ریزی میان­ مدت بنیاد قابل استفاده و مفید باشد. به این منظور برای هر قدم در تدوین گزارش شناخت و برنامه میان­ مدت ابتدا توضیحاتی مفهومی در مورد مرحله مورد نظر، ارتباط و نقش آن در تدوین گزارش و برنامه و مبانی نظری موجود به صورت مختصر ارائه شده است. سپس مراحل و قدم های لازم برای اجرای مرحله مذکور و تکمیل جداول مرتبط با آن به همراه نکاتی در خصوص نحوه اجرای هر قدم فرایند در اختیار خواننده قرار گرفته است.

الگوی تدوین شده شناخت و تدوین برنامه میان­ مدت بنیاد بر اساس مدل SWOT طراحی شده است. این الگو در دو بخش ارائه شده که بخش اول شناخت رشته ­فعالیت یا شرکت مورد بررسی و بخش دوم برنامه ­ریزی میان­ مدت برای رسیدن به اهداف تعیین شده را شامل می­شود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *