بروزآوری سند جایگاه محیطی ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارفرما : شورای عالی اطلاع رسانی

 

 پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران(ITSMI)با هدف بازنگری و ارتقای برنامه ملی توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و استفاده از تجارب موفق جهانی در بهبود سیاست­ها و راهبردهای ملی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع ­رسانی به انجام رسیده است. مجری این پروژه،کنسرسیومی متشکل از شرکت پرورش داده‌ها به همراه یک مشاور خارجی است. این پروژه، دارد تا ضمن به ­هنگام ­سازی موقعیت کنونی و محیطی کشور، به تبیین و ارائه چشم ­انداز فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، تبیین وضعیت مطلوب ایران و تدوین سیاست­ها و برنامه­ اجرایی برای اقدامات کلیدی و انجام پروژه­های پیشتاز در محورهای راهبردی دست یابد. یکی دیگر از دستاوردهای این پروژه، تدوین ساختار نهاد راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است. به منظور دست‌یابی به دستاوردهای مورد انتظار، این پروژه، دارای چهار مرحله اصلی تعیین وضعیت موجود، تعیین وضعیت مطلوب، ارائه پروژه­های سرمایه ­گذاری (پیشتاز) و تعیین ساختار نهاد راهبری فناوری اطلاعات ایران می­باشد.

هدف از گزارش، به ­روزرسانی موقعیت محیطی ایران، پویش محیطی و به ­هنگام­سازی موقعیت محیطی ایران با دیدگاه آینده‌نگر از نظر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه (منطقه چشم ­اندازی) با هدف مشخص کردن نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت­ها و تهدید­های پیش روی کشور است. با توجه   به متدلوژی پروژه و گزارش مرحله صفر و گزارش‌های اقتصاد کلان ایران، روند فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشورهای الگو و جایگاه فعلی منطقه‌ای ایران در حوزه فاوا به عنوان موضوعات مورد بررسی و استفاده در به ­هنگام­ سازی موقعیت محیطی ایران استفاده می‌شوند.

بر اساس ساختار اجرای طرح، پس از تدوین چهار گزارش ذکر شده، مجموعه­ خروجی ­های ذکر شده در ذیل استخراج شده اند:

  • نقاط ضعف و قوت، تهدید و فرصت ایران در منطقه
  • موضوعات و الزامات سیاستی
  • توصیه­ های سیاستی
  • اهداف، پروژه­ها، اقدامات، سیاست­ها و تجارب الگو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *