تدوین بیانیه مأموریت و طراحی سبد پروژه های کارگروه مد و لباس

04-FF-fashion 369-ab-ED

کارفرما : شورای سیاسستگذاری مد و لباس

 

امروزه با تغییرات رخ داده در دنیای کسب و کار، دیگر روشهای سنتی جوابگوی نیازها و الزامات سازمان در برآورده سازی اهداف آن نمی باشند. به طوری که روز به روز بر تعداد سازمانهای پروژه- محور افزوده می­شود. از سوی دیگر برای بقاء در بازارهای تجاری، رقابت پذیری، کسب درآمد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نیاز به روشهای جدیدتری برای مدیریت پروژه ها احساس می­شود. در این راستا چالش هایی از قبیل:

 1. چگونگی حصول اطمینان از همسویی پروژه ها با اهداف استراتژیک سازمان
 2. بکارگیری فرآیند ارزیابی و تحلیل مناسب پروژه ها
 3. نحوه تخصیص منابع کمیاب به پروژه های مورد نظر

یکی از روش های کارآمد برای رفع چالش های مذکور تعیین سبد پروژه های سازمان و تجزیه و تحلیل آن می­باشد. سبد به مجموعه ای از پروژه ها در یک واحد اقتصادی و تحت اهداف استراتژیک یکسان و منابع مشترک گفته می شود. مقدار منابع مالی و فیزیکی این پروژه ها اغلب کاملاً محدود است و پروژه ها تحت مدیریت یکسان، برای جذب این منابع محدود و کمیاب در حال رقابت می­باشند.

مدیریت سبد روی این مطلب تأکید می­کند که نه تنها پروژ هها باید به صورت جدا از هم، بلکه در کل مجموعه نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرند، زیرا طبیعت آنها به گون های است که به ندرت مستقل از یکدیگر می­باشند.

سبد پروژه ­ها مجموعه­ ای از پروژه ­ها، برنامه­ ها و سایر فعالیت های سازمانی است که با یکدیگر در یک گروه قرار داده می­شوند تا مدیریت مؤثر آنها در جهت دست­یابی به اهداف استراتژیک سازمان تسهیل گردد. اجزای یک سبد پروژه باید قابلیت کمی شدن یعنی اندازه­ گیری، رتبه ­بندی و اولویت­ بندی را داشته باشند. نکته مهم در خصوص سبد پروژه این است که اجزای آن لزوما نباید به هم وابسته یا مستقیما به هم مربوط باشند. در واقع سبد نمایانگر مجموعه برنامه ­ها، پروژه ­ها، زیرسبدها و سایر فعالیتهای مرتبط با آنها در سازمان، در یک مقطع زمانی خاص است که بر اهداف استراتژیک سازمان تأثیر می­گذارد و متقابلا از آنها تأثیر می­پذیرد. شکل زیر به صورت شماتیک سبد پروژه­ های یک سازمان را نشان می­دهد.

برخی از خروجی های پروژه را به میتوان به صورت زیر بیان کرد :

 1. مستند نگاشت وضعیت فعلی شورا در حوزه برنامه ­ریزی، مدیریت پروژه و نظارت و نگاه و نظرات مدیران مجموعه
 2. بیانیه مأموریت شورا
 3. گزارش برنامه ­ها و پروژه­های انجام شده و در حال انجام و نسبت آنها با مأموریت شورا
 4. برنامه­ های پیشنهادی بر اساس بیانیه مأموریت (در میان­ مدت)
 5. پروژه ­های مورد نیاز بر اساس برنامه­های تدوین شده و اولویت های آنها
 6. سبد اولیه پروژه­ ها (کوتاه­ مدت) و ارتباطات آنها
 7. جدول برآورد زمان و بودجه لازم برای هر پروژه
 8. جدول پیشنهاد برنامه ­ها و بودجه­ های لازم برای سال آینده
 9. پیشنهاد برای ادامه کار و مدیریت سبد پروژه ­ها به همراه برآورد زمان و هزینه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *