طراحی ساختار سازمانی و کلان‌فرآیندهای شورای توسعه فرهنگ قرآنی

Business hand write Organization Chart in Technology Virtual Screen for Business Building Concept

کارفرما : دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین نهاد سیاست‌گذار کشور در حوزه مسائل فرهنگی با توجه به وجود مشکلات در نظام قرانی کشور و عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها، شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی را به عنوان یکی از شوراهای تخصصی زیرمجموعه خود ایجاد کرد. اما سوالی که پس از تصمیم به ایجاد این شورا به وجود آمد این بود که این شورا برای انجام وظایف مصوب خود در منشور توسعه فرهنگ قرآنی به چه فرایندهایی نیاز داشته و این فرایندها در قالب چه ساختار سازمانی اجرایی خواهد شد. و سوال دوم نیز حاوی این مسئله است که برای پیاده‌سازی فرایندها وساختار طراحی شده برای شورا چه اقدامات و با چه برنامه زمانی می‌بایست در دست اجرا قرار گیرد. در این طرح ابتدا با استفاده از متدولوژی بدیل‌ها و گزاره‌های هادی، بدیل‌های مرتبط با طراحی ساختار و فرایندهای شورا طراحی گردید. سپس یکی از بدیل‌ها انتخاب و گزاره‌های هادی مرتبط با آن تدوین گردید.

تعریف مساله

مسئله‌ی محوری تحقیق حاضر، دستیابی به یک طرح مناسب حول ساختار و فرآیندهای شورای توسعه فرهنگ قرآنی همراه با طرح مدیریت استقرار آن می­باشد. این مسئله را می‌توان به سه زیرمسئله با موضوعات ذیل شکسته و سپس با یکپارچه­سازی نتایج آنها، پاسخ مناسبی برای مسئله محوری ارائه کرد:

  • عوامل اساسی موفقیت (KSF) شورای توسعه‌ی فرهنگ قرآنی؛
  • ساختار و فرآیندهای شورای توسعه فرهنگ قرآنی؛
  • طرح مدیریت استقرار ساختار و فرآیندهای شورای توسعه فرهنگ قرآنی.

در این راستا نیاز است که ساختار و فرآیندهای این شورا بر مبنای شرایط موجود تدوین شده و طرح استقرار آن نیز به بهترین شکل تهیه شود.

طراحی ساختار قسمتی از فرایند سازماندهی است. سازماندهی خود فرایند دارد که در زیر مراحل آن آمده است:

  • ایجاد اهداف سازمان؛
  • تنظیم هدفهای پشتیبانی، برنامه‌ها و خط مشی‌ها؛
  • تشخیص و طبقه بندی فعالیتهای ضروری برای تحقق آنها؛
  • گروه‌بندی فعالیتها در پرتو منابع انسانی و امکانات مادی قابل دسترس به بهترین وجه؛
  • تفویض اختیار مناسب به سرپرست هر گروه برای انجام دادن کارها؛

از اهداف این طرح میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • طراحی ساختار و فرآیندهای شورای توسعه فرهنگ قرآنی؛
  • تدوین طرح مدیریت استقرار ساختار و فرآیندهای شورای توسعه فرهنگ قرآنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *