پروژه شناخت شرکت پایانه‌های داده‌ای نوین (PDN)

google-algorithmic-seo-issue---downward-trend

کارفرما : شرکت سامانه گستر امین

 

امروزه، کیفیت به عنوان شرطی لازم، برای بقای سازمان‌ها محسوب می‌شود. نکته‌ی مهم در بحث کیفیت، ارزیابی آن از دیدگاه مشتری است. به عبارت دیگر فهم نیاز مشتریان و بالتبع، سعی در ارضای آن نیازهاست که وجود و بقای سازمانها را معنا می‌بخشد. تعیین اهداف استراتژیک عملکرد، سنجش عملکرد، جمع آوری و آنالیز داده های عملکرد و بکارگیری این دادهها در جهت بهبود عملکرد سازمان/کشور با رویکردی سیستماتیک اصل بسیار مهمی در جهت موفقیت سازمانها و کشورها در بحث کیفیت است که تحت عنوان مدیریت عملکرد در سطح خرد و کلان بررسی میشود.

مدیریت عملکرد بدون ارزیابی عملکرد غیر ممکن است. تمامی شئون مدیریت شامل برنامهریزی، سازماندهی، استفاده درست از منابع، هدایت و کنترل نیازمند شناخت وضع موجود سازمان در این حوزه‌ها است. لذا جهت انجام برنامه هایی که در راستای افزایش کیفیت و موفقیت سازمان است، ناچار به ارزیابی عملکرد و شناخت جایگاه کنونی سازمان هستیم. از لازمه‌های سنجش عملکرد مناسب جمع‌آوری و تحلیل داده است. شیوه‌ی جمع‌آوری داده، جنس داده‌های مورد نیاز و پالایش آنها، حجم و تنوع داده‌ها و روش انتخابی برای تحلیل در کیفیت سنجش عملکرد و نتیجتا در تصمیماتی که در جایگاه مدیریت عملکرد گرفته می‌شود، موثر است. این مولفه‌ها به تمایز حوزه‌ی خدمت سازمان‌ها و نوع مساله‌هایی که با آن‌ها مواجه هستیم، متفاوت است. به عبارت دیگر انتخاب یک نوع جمع‌آوری داده و روش تحلیل برای حل مسائل مختلف سازمان غیر ممکن است. توجه به این نکته می‌تواند پایه‌گذاری خوبی برای رسیدن به راه حلی مناسب باشد.

شرکت پایانه های دادهای نوین (PDN) از جمله ی سازمان های امن در حوزه ی ارائه ی خدمات فناوری اطلاعات میباشد. این سازمان فعالیت خود را در دهه ۸۰ آغاز نمود و اکنون پس از سالها از شروع فعالیت خود در زمینهی تولیدات نرم افزار و فروش سخت افزار و ارائه ی خدمات مربوط به مراکز داده جایگاه مناسبی در بین شرکت های هم ردیف خود در بین قشر خاصی از مشتریان این حوزه کسب کرده است. نیل به تحکیم و افزایش کیفیت خدمات موجب شده است که شرکت PDN اقدام به سنجش عملکرد، بازبینی و شناخت خود در حوزههای مختلف کسب و کار نماید. به همین منظور سازمان برنامهی عارضه یابی و شناخت مجدد نقاط ضعف و قوت خود را در حوزه های مختلف از طریق متخصصان این حوزه در دستور کار خود قرار داد. این فرآیند با استفاده از داده کاوی، تحلیل داده ها از جهات و رویکردهای متفاوت به صورت گزارش پیشِ رو تحت عنوان “گزارش شناخت شرکت پایانه های دادهای نوین (PDN) ” تنظیم گردید.

به منظور شناخت سازمان از دو رویکرد متفاوت استفاده شد. این رویکردها عبارتند از :

۱٫ شناخت از داخل سازمان

۲٫ شناخت از طریق محیط و ذینفعان

هر رویکرد دارای اهداف مشخصی است که استفاده از این رویکردها برای دستیابی به آن‌ها استفاده شده است. برای استفاده از هر رویکرد به ابزارهایی نیاز است. این ابزار ها مصاحبه با کارکنان، ابزار BPMN به منظور نگاشت فرآیندها و روش تحلیل تم می‌باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *