تفکر سیستمی

Archives

Picture

بازطراحی فرآیند تاسیس و ارزیابی واحدهای پژوهشی

business-process-reengineering-1-638

کارفرما : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور توسعه نیافتگی دلایل علمی متعددی دارد. لیکن با وجود فراهم بودن نسبی عناصر پیش برنده علم و وجود امکانات بالقوه وسیع و امکانات بالفعل نسبی در این حوزه، چرا سرمایه گذاری های انجام شده اثر بخشی مطلوبی […]

متن کامل ۱۰ مهر ۱۳۹۳

Picture

عارضه یابی صنعت قند بنیاد مستضعفان

sugar

در صنعت قند بنیاد لازم بود عوامل مؤثر بر کل صنعت که شامل عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل هستند، شناخته شده و برروی آنها تحلیل درست انجام گیرد. برای رسیدن به عوامل کلیدی در صنعت قند شناسایی عوامل و نقش آنها  در سه دوره زمانی گذشته (زمانی که صنعت […]

متن کامل ۷ اردیبهشت ۱۳۸۷