طراحی و پیاده سازی نرم افزار برنامه ریزی استراتژیک

Organizational & Planning charts & business graphs

امروزه سازمان‌ها در محیطی پویا، پرابهام و متحول فعالیت می‌کنند. یکی از بارزترین ویژگیهای عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز تفکر، رویکردها، ارزش‌های اجتماعی، روش‌های انجام کار و بسیاری از پدیده‌های دیگر زندگی به چشم می‌خورد.

کثرت تغییراتی که سازمانها با آنها مواجه­اند، از چنان فشار و نیرویی برخوردار است که هر نوع مقاومتی را در هم کوبیده و همه را با خود به جلو می‌برد. به عبارت دیگر،‌ وسعت و تنوع نیروی تغییری که بر پیکر سازمان­های امروزی وارد می‌آید، به قدری زیاد است که برای آنها چاره‌ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات وجود ندارد.

بنابراین سازمانهای دولتی، تجاری، آموزشی، صنعتی و یا خدماتی، برای پاسخگویی به نیازهای محیطی شکل می‌گیرند. سازمان‌های موفق سازمان‌هایی هستند که نیازهای محیط را تامین می‌کنند. اما واقعیت این است که بدون برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان­ها نمی‌توانند به نتایج مورد انتظار دست یابند، لذا در چنین شرایطی انتخاب استراتژی مناسب و موثر برای سازمان‌ها اهمیت خاصی پیدا می­کند. سازمان‌ها با شکار فرصتها و پرهیز از تهدیدات محیطی و شناخت و بکارگیری قوت­ها و اصلاح ضعف­های درونی خود تلاش می‌کنند تا تعادل پایداری را میان تغییرات محیطی و توانمندیهای درونی خود ایجاد نمایند. مدیران عالی بدون استراتژی مناسب نمی‌توانند افراد و منابع را به شیوه‌ای کارآمد سازماندهی کنند. آنها حتی نمی‌توانند تصویری روشن از آنچه مورد نیاز سازمان است، داشته باشند. مدیران بدون استراتژی قادر نیستند با اعتماد به نفس، دیگران را هدایت کنند یا از آنان بخواهند (یا انتظار داشته باشند) که دستورات آنها را به اجرا در آورند و نیز بدون استراتژی، مدیران و کارکنان فرصت یا امکان چندان زیادی برای تامین اهداف نخواهند داشت و نیز نمی‌دانند در چه زمان و در کجا از مسیر اصلی خارج یا منحرف شده‌اند. به بیانی دیگر برنامه‌ریزی استراتژیک به شما می‌گوید که به کدام سو باید بروید و منابع‌تان را در همان جهت بکارگیرید.

پیچیدگی محیط و تعدد عوامل تاثیرگذار بر سازمان‌ها،‌ امروزه مدیران را بر آن داشته است تا از رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک در جهت تدوین استراتژی‌ها و تصمیمات کلان شرکت بهره‌ گیرند.

این رویکرد سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا با توجه به توانایی‌های درونی و فرصتهای محیط مناسب‌ترین راه را برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود شناسایی نمایند. برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند در سازمان‌ها نوعی تفکر را حاکم کند تا تمامی اجزاء آگاهانه در گروهی از فعالیت‌های منسجم و مرتبط، نقش‌آفرینی نمایند به گونه‌ای که شرکت در مسیر چشم‌انداز خود قرار گیرد.

تدوین برنامه استراتژیک سازمان‌ها که با مشارکت کلیه ارکان سازمان امکان پذیر می‌باشد، کمک می‌کند تا برای پرسش‌های زیر، پاسخهای مناسبی حاصل شود:

 • با در نظر گرفتن کلیه عوامل داخلی و خارجی و نیز انتظارات ذینفعان، ماموریت سازمان چیست و چه باید باشد؟
 • با توجه به توانمندی‌های موجود و آتی و با نگاه به برنامه‌های بلند مدت توسعه کشور، دولت و صنعت در زمینه کار سازمان، چه اهداف و مقاصدی برای یک دوره بلندمدت (برای مثال ۵ ساله) برای سازمان متصور خواهد بود؟
 • سازمان برای تحقق اهداف و ماموریت خود چه استراتژی‌هایی را باید محور فعالیت خود قرار دهد؟
 • نقش ارکان شرکت در اجرای استراتژی‌ها چیست؟ و چگونه می‌توان آنها را ارزیابی نمود؟

مزایای برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک دارای مزایای زیادی است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. قبل از پیش آمدن مشکلات احتمالی از وقوع آنها خبر می‌دهد.
 2. تغییرات را مشخص کرده و شرایط عکس‌العمل در برابر تغییرات را فراهم می‌کند.
 3. هر نیازی را که برای تعریف مجدد سازمان ضروری است تعیین می‌کند.
 4. برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بستر مناسب ایجاد می‌کند.
 5. به مدیران کمک می‌کند که درک روشن‌تری از سازمان داشته باشند.
 6. شناخت فرصت­های بازارهای آینده را آسان‌تر می‌سازد.
 7. دیدی هدفمند از مسائل مدیریت ارائه می‌دهد.
 8. قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و کنترل فعالیتها ارائه می‌دهد.
 9. به مدیران کمک می‌کند که تا در راستای اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی را اتخاذ کنند.
 10. به نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصت‌های تعیین شده تخصیص می‌دهد.
 11. هماهنگی در اجرای تاکتیکهایی که برنامه را به سرانجام می‌رسانند بوجود می‌آورد.
 12. زمان و منابعی را که باید فدای تصحیح تصمیم­های نادرست و بدون دید بلندمدت گردند، به حداقل می‌رساند.
 13. قالبی برای ارتباط داخلی بین کارکنان به وجود می‌آورد.
 14. ترتیب‌دهی اولویتها را در قالب زمانی برنامه فراهم می‌آورد.
 15. مزیتی برای سازمان در مقابل رقیبان به دست می‌دهد.
 16. مبنایی برای تعیین مسئولیت افراد ارائه داده و به موجب آن افزایش انگیزش را باعث می‌شود.
 17. تفکر آینده‌نگر را تشویق می‌کند.
 18. برای داشتن یک روش هماهنگ، یکپارچه همراه با اشتیاق لازم از سوی افراد سازمان در برخورد با مسائل و فرصتها، انگیزش ایجاد می‌کند.
 19. بعد کلان نگر این برنامه مانع از ایستایی سازمان میشود و اینده سازمان را تضمین می کند

چارچوب ومتدولوژی برنامه ریزی استراتژیک

چارچوب و متدولوژی

چارچوب کلان و جامع برنامه ریزی استراتژیک در شکل زیر نشان داده شده است.

2

چارچوب و متدولوژی بکار گرفته شده در این نرم‌افزار در شرکتها و سازمانهای ایرانی نیز پیاده سازی شده و متناسب با شرایط کشور مورد ویژه سازی قرار گرفته است. از جمله شرکت‌ها و سازمان‌هایی که بر اساس متدولوژی مذکور اقدام به برنامه‌ریزی استراتژیک نموده‌اند عبارت‌اند از:

 • بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به همراه ۶۶ زیر مجموعه خود
 • شرکت فولاد خوزستان
 • وزارت نیرو
 • وزارت کشاورزی

تکنیک‌ها و ابزارها

تکنیک ها و ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک بکارگرفته شده در این نرم‌افزار عبارت‌اند از:

 • ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
 • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
 • ماتریس فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)
 • ماتریس داخلی-خارجی (IE)
 • ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM)
 • ماتریس تقابلی اهداف و استراتژی‌ها

امکانات نرم افزار برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های محوری

 • تعیین اجزاء بیانیه ماموریت سازمان
 • تهیه و تدوین اجزای بیانیه ماموریت، چشم انداز و ارزش‌های محوری سازمان

اهداف استراتژیک یا بلندمدت

 • تعیین و کنترل اهداف استراتژیک یا بلندمدت سازمان
 • تهیه نقشه اهداف سازمان

عوامل داخلی و خارجی

 • تعیین عوامل خارجی به تفکیک محیط دور (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و …) و محیط نزدیک (عوامل رقابتی)
 • اولویت بندی عوامل خارجی
 • تعیین فرصت ها و تهدیدهای محیطی که سازمان با آن روبروست.
 • تعیین امتیاز عوامل داخلی و خارجی
 • مرتب سازی و تعیین مهمترین و کلیدی ترین عوامل خارجی و داخلی موثر بر موفقیت شرکت
 • شناسایی خودکار عوامل حیاتی موفقیت (CSF) سازمان

 

استراتژی‌ها

 • تعیین استراتژی های ممکن با استفاده از ماتریس SWOT
 • جایگاه یابی خودکار سازمان در ماتریس داخلی-خارجی (IE matrix) و پیشنهاد استراتژی های مناسب سازمان
 • تهیه نقشه استراتژی های سازمان
 • تعیین خودکار استراتژی های برتر سازمان
 • تعیین جذابیت استراتژی ها با استفاده از ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM)
 • اولویت‌بندی استراتژی‌ها و پیشنهاد استراتژی‌های طلایی

گزارش­های نرم­افزاری

 • گزارش ارزیابی نقاط ضعف و قوت
 • گزارش ارزیابی نقاط تهدید و فرصت
 • گزارش ماتریس داخلی خارجی
 • گزارش نقاط ضعف و قوت تهدید و فرصت
 • گزارش ماتریس SWOT
 • گزارش ماتریس QSPM

 

پشتیبانی ویژه نرم افزار

 • به روز نمودن نرم افزار با مدلهای جدید برنامه ریزی استراتژیک
 • بررسی سازمان یا بنگاه مورد نظر و تعیین شاخصها و معیارهای مورد نیاز برای برنامه ریزی استراتژیک ( بومی سازی با استفاده از تکنیک هایی نظیر bsc )
 • راهنمای جامع

ویژگی منحصر به فرد نرم افزار

نرم افزار برنامه ریزی استراتژیک تترا این قابلیت را به کاربران خود می­دهد که با تغییر وزن معیارها و شاخصهای سازمان خود، سناریوهای متفاوتی را تولید کرده و همزمان نتایج تغییرات داده شده را مشاهده نمایند. این ویژگی کمک می­کند تا مدیران تأثیر هر معیار و متغیری را بر سازمان و بنگاه خود مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.

یک نکته مهم:

مسلما سازمانها و مجموعه­های مختلف روشهای متفاوتی را برای برنامه­ریزی راهبردی خود نیاز دارند و لزوما همه روشها برای همه سازمانها مفید و کارا نخواهند بود. با عنایت به این موضوع شرکت تترا برای مجموعه­های مختلف و حسب ماهیت و نیازهای مجموعه روشهای متناسب را شناسایی و نرم افزار موجود  را متناسب با آن روشها طراحی و پیاده سازی نموده و در اختیار سازمان قرار خواهد داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *